KATA - VIDEO – Budo Gym Club - kyokushin karate

KATA – VIDEO