2023.03.04 – Gigi Chercea Memorial Cup – Giurgiu

2023.03.04 – Gigi Chercea Memorial Cup – Giurgiu

La aceasta competitie Budo Gym Club a obtinut:
4 locuri I ????, 2 locuri 2 ????, 1 loc 3????.
Felicitari tuturor! OSU!

Leave a Reply